Program školky

Školka zajišťuje dětem plnohodnotný vzdělávací program podle RVP PV s přírodovědnou nadstavbou a včetně předškolní přípravy.

Školka je ojedinělá svým přírodovědným zaměřením: kromě základních přírodovědných „pokusů a objevů“ v přírodovědné dílně mohou děti pravidelně dlouhodobě pečovat o zvířata v zookoutku, sledovat jejich chování, způsob života, potravní zvyklosti, učí se zvířatům rozumět a vytvoří si k nim vztah. Díky pravidelným vycházkám v botanické zahradě zažívají změny v přírodě v průběhu roku, jsou účastny procesu růstu různých rostlin a dřevin, samy mohou pomáhat při pracích v zahradě, vysévají vlastní rostliny a plodiny na zahrádce školky a zažívají, co potřebují ke zdárnému růstu a v jakých podmínkách se jim daří. Školka je zaměřena i na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Součástí školky je také keramická dílna.

Základní filozofií školky je „vytváření a prohlubování láskyplného vztahu dětí k přírodě a k její ochraně, k druhým lidem i k sobě samým“. 

Školní řád - aktualizován 1.9.2022

Portfolio školky

Léto

Projekt Indiáni

Podzim

Foukej foukej větříčku
Dary podzimu
Naše zvířátka
Podzimní barevné dny
Svatomartinská doba

Zima

Mikuláš
Advent a Vánoce

 
bottom