Provoz

Rezervační systém

Jídelníček na aktuální týden:

jidelnicek_4.1.2021.pdf

jidelnicek_11.1.2021.pdf

jidelnicek_18.1.2021.pdf

jidelnicek_25.1.2021.pdf

 

Kdy začínáme?

Přírodovědná školka Rybička funguje od 4. března 2013. Během období září - červen je školka v plném provozu,  omezeně také v době letních prázdnin (4- 6 týdnů). Zápis na následující školní rok probíhá od 1. do  31. března.

Kde nás najdete? 

V areálu botanické zahrady Na Slupi, Benátská 4, Praha 2. V téže budově jako je studentský klub Mrtvá ryba.

Jaké prostorové možnosti školka dětem nabízí?

Hlavní zázemí školky je v 1. patře, kde jsou dvě třídy, každá pro 12 dětí. V přízemí se nachází přírodovědná dílna a zookoutek, v suterénu keramická dílna s pecí. Ke školce náleží i nevelká zahrada s pískovištěm, vodním hřištěm, herními prvky a bylinkovou a ovocnou zahrádkou, druhé malé hřiště s lanovou prolézačkou, hracími hnízdy, voliérou se slepičkami. S dětmi často navštěvujeme botanickou zahradu a skleníky.

Pro koho je školka určena? 

Školka je určena pro děti rodičů - zaměstnanců a studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy; při volné kapacitě ji mohou navštěvovat i děti zaměstnanců a studentů celé UK (podrobněji viz Kritéria přijímání dětí v rubrice Provoz).

Od kolika let bude dítě přijato do školky? 

Školka je určena pro děti od 2,5  - do 6 (7) let věku. Spodní věková hranice záleží na míře sebeobsluhy dítěte.

Kolik za školné?  

Školné na rok 2020/21 je 5 400 Kč/měsíc. Rodiče dále hradí dětem stravné a jednorázově i úrazové připojištění.

Otevírací doba školky?

Provozní doba školky je Po - Pá:  8 - 17 hodin.

Kapacita školky?

Ve školce máme dvě třídy – každá po 12 dětech. Na 1 třídu připadají dvě učitelky, čímž garantujeme ke každému dítěti velmi osobní a individuální přístup.

Jak je zajištěno stravování? 

Školka má pouze přípravnu jídel, obědy a svačiny jsou dováženy externím dodavatelem, dětem obohacujeme jídelníček o kvalitní nápoje, ovoce a zeleninu.

Formuláře ke stažení

Smlouva o poskytování předškolního vzdělání

Formulář darovací smlouvy

Seznam věcí do školky

Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte

Udělení souhlasu

Zápis na školní rok 2020 - 2021:

Kritéria přijímání dětí 2020 / 2021

Žádost o přijetí - evidenční list a dotazník 2020 - 2021

Lékařský posudek 2020 - 2021

 
bottom