Kdo jsme

Petra Černá

Petra Černá je ředitelkou školky. Je tvůrcem jejího ideového zaměření. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu v oboru parazitologie, své pedagogické vzdělání získala studiem učitelství 2. stupně ZŠ, gymnázia a předškolní a mimoškolní pedagogiky.  Ve školkách připravovala mj. přírodovědné programy pro děti, působila jako lektorka dramatické výchovy,  výtvarné výchovy a keramiky.  Je absolventkou kurzu kritického myšlení, MBTI, kurzů Čteme s nečtenáři, Výchovy ke ctnostem a v současné době obohacuje svůj přístup k dětem, lidem i světu díky pedagogice Franze Ketta. Je mámou tří dcer. Ráda pobývá v přírodě na chalupě na polosamotě se psem, kočkami, bylinkami a dobrými lidmi :).

Sylvie Tomsová

Sylva je provozně- administrativní podporou a paní hospodářkou v našem týmu. Je nesmírně milá, klidná a spolehlivá, má ekonomické vzdělání, zkušenosti s vedením agendy administrativy i s pozicí osobní asistentky a sekretářky, má výborné organizační schopnosti, kladný vztah k dětem i ke zvířatům. Baví ji cestování a být maminkou svému synkovi, který chodil také ještě nedávno do Rybičky :).

Dana Kettnerová

Dana absolvovala speciální pedagogiku na VŠ v Hradci Králové. Pracovala v Dětském integračním centru a ve Speciální mateřské škole. K dětem má a měla vždy blízko, snaží se je provázet a rozvíjet při poznávání okolního světa. Vedla sportovní kroužky a podporovala tak děti v přirozeném a zdravém pohybu. Ráda tráví volný čas v přírodě s batohem na zádech či na kole.

Jitka Vinklerová

Jitka vystudovala zoologii na PřF UK. Je maminkou tří dětí. Pracovala pro neziskovou organizaci Ekodomov jako koordinátor environmentálních programů pro školy a školky. Ráda provází své děti na výpravách do přírody. Zajímá se o badatelsky orientované vyučování, které vede k podpoře přirozené zvídavosti. Aktuálně studuje posledním rokem předškolní a mimoškolní pedagogiku na vyšši odborné škole. V Rybičce působí jako paní učitelka a vede také kroužek přírodovědců a badatelů.

Milada Kuncová

Milada vystudovala střední zahradnickou školu, má ráda přírodu a děti, ráda jezdí na kole a chodí do hor. Aktivně se věnuje dětem při mimoškolní činnosti, pořádá různé tvořivé dílny, je nesmírně milá, empatická a kreativní. Je maminkou 4 dětí.

Zuzana Bartáčková

Zuzka je absolventkou sociální pedagogiky na VŠ UK v Praze. Dříve se věnovala práci s lidmi s mentálním postižením a už při studiu pracovala také jako lektorka primární prevence. Působila v Centru předškolních dětí v Praze jako pedagog. Zajímá se o pozitivní postupy ve výchově a na svět se vždy dívá optimisticky. Příroda ji fascinuje, je pro ni inspirací i místem odpočinku. Je maminkou tří dětí.

Sára Koubská

Sára je studentkou Učitelství pro první stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň je spolu-vedoucí skautské družiny Concordia v Kutné Hoře, kde funguje jako výtvarný člen týmu. Když není mezi dětmi, svůj volný čas věnuje hraní na klavír, kreslení, malování nebo modelování. Dva roky studovala v Anglii na škole Alcester Grammar School, kde maturovala z předmětů Art, Photography a Psychology.

Debora Koubská

Debbie studuje na PedF UK magisterské studium Speciální pedagogiky. Ráda čte a zpívá, hraje na klavír a na pozoun. Když nesedí doma u knížek, s velkou vervou vede skautskou družinu Concordia v Kutné Hoře, kde funguje jako hlavní vedoucí. Zároveň pomáhá každoročně na příměstských táborech. Své pedagogické zkušenosti s dětmi a velmi dobrou znalost anglického jazyka slučuje v Rybičce při vedení kroužku angličtiny pro děti a také zde působí jako zastupující učitelka. Prostředí naší školky zná díky své mladší sestře Sáře, která u nás učí keramiku.
bottom