Kdo jsme

Petra Černá

Petra Černá je ředitelkou školky a stará se o to, aby celý projekt zdárně probíhal. Je tvůrcem ideového zaměření školky. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu obor  biologie,  má doplněné pedagogické vzdělání.  Coby učitelka ve školkách připravovala mj. přírodovědné programy pro děti, působila jako lektorka dramatické výchovy,  výtvarné výchovy a keramiky.  Je absolventkou kurzu kritického myšlení, MBTI, kurzů Čteme s nečtenáři.

Sylvie Tomsová

Sylva je provozně- administrativní podporou a také paní hospodářkou v našem týmu. Je nesmírně milá, klidná a spolehlivá, má ekonomické vzdělání, zkušenosti s vedením agendy administrativy i s pozicí osobní asistentky a sekretářky, má výborné organizační schopnosti, kladný vztah k dětem i ke zvířatům.

Zuzana Bartáčková

Zuzka je absolventkou sociální pedagogiky na VŠ UK v Praze. Nejdříve se věnovala práci s lidmi s mentálním postižením a už při studiu pracovala také jako lektorka primární prevence. V posledních dvou letech působila v Centru předškolních dětí v Praze jako pedagog. Zajímá se o pozitivní postupy ve výchově a na svět se vždy dívá optimisticky. Příroda jí fascinuje, je pro ni inspirací i místem odpočinku. Je maminkou dvou dětí předškolního věku.

Zuzana Karpecká

Zuzka vystudovala zoologii na PřF UK v Praze, kde nyní pokračuje i v doktorském studiu. V loňském roce na této fakultě dokončila také studium pedagogické způsobilosti.  Na VOŠ pedagogické a sociální momentálně studuje 3. rokem obor předškolní a mimoškolní pedagogika.  Je z učitelské rodiny, takže k dětem a práci s nimi měla vždy blízko. Přírodu vnímá jako celek tvořený fascinujícími maličkostmi, které je potřeba najít a kreativně prozkoumat. V Rybičce pracuje jako učitelka a také zde vede kroužky přírodovědců.

Milada Kuncová

Milada vystudovala střední zahradnickou školu, má ráda přírodu a děti, ráda jezdí na kole a chodí do hor. Aktivně se věnuje dětem při mimoškolní činnosti, pořádá různé tvořivé dílny, je nesmírně milá, empatická a kreativní. Je maminkou 4 dětí.

Lucie Zichová

Luka je paní učitelka. Vystudovala Textilní školu, uměleckoprůmyslovou školu  a Svatojánskou kolej. Působí mj. jako lektorka keramiky, dětské jógy, lyžování a v Knihovně Václava Havla. V práci s dětmi upřednostňuje celostní a projektový princip. Využívá artefiletiku, dramatiku, poezii, humor, přírodní materiály a řemesla. Dobře čaruje a má ráda lékořicové konfity.

Jana Šulcová

Je lektorkou cizích jazyků (angličtina, španělština) pro děti i dospělé, animátorkou a aktérkou Pimprlového divadla. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze. Žila ve Velké Británii a Španělsku, kde nabyla svých jazykových schopností. Je držitelkou mezinárodních certifikátů, IHCYL (International House, certifcate of teaching young learners) a  CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults). Ve školce vede jazykový kroužek protkaný veselými hrami, písničkami, říkadly a aktivitami, díky nimž účastníci ochutnávají jazyka přirozenou formou.

Její moto: Život je hrou, která naplňuje srdce radostí a radost to je smysl života! Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem....

Jitka Vinklerová

Jitka vystudovala zoologii na PřF UK. Je maminkou tří dětí.  S nejmladším si v současné době užívá rodičovské dovolené. Předtím pracovala pro neziskovou organizaci Ekodomov jako koordinátor environmentálních programů pro školy a školky. Od září začíná se studiem předškolní a mimoškolní pedagogiky na VOŠ pedagogické a sociální. Ráda provází své děti na výpravách do přírody. Zajímá se o badatelsky orientované vyučování, které vede k podpoře přirozené zvídavosti.  V Rybičce povede od září kroužek přírodovědců.

Štěpánka Apetaurová

Vystudovala Vyšší odbornou školu a střední uměleckou školu Václava Hollara. Je akreditovanou chůvou, nově také studentkou oboru arteterapie. Maminka dvou chlapečků. Ve školce Rybička působí od jejího počátku. S dětmi ráda tvoří a zároveň jsou pro ni velkou životní inspirací, obdivuje jejich bezprostřednost a kreativitu. Každé dítě vnímá jako úžasného a originálního jedince, u kterého je potřeba rozvíjet jeho osobní potenciál. K jejím největším zálibám patří život jako takový, který si neumí představit bez umění, tance a zpěvu.

Ondřejka Černá

Ondřejka je lektor výtvarných a keramických kroužků pro děti i dospělé. Vystudovala nábytkový design, následně uměleckou keramiku a pedagogiku volnočasových  aktivit. Působí jako dobrovolník v nemocnici. I díky tomu má mnoholeté zkušenosti s dětmi a dospělými všech věkových kategorií  a hendikepů. Vede svou výtvarnou dílnu v Praze, kde se mimo kroužků  věnuje i  vlastní tvorbě. Ve volném čase se zabývá  Ajurvédou,  je také lektorkou jógy. Ráda sportuje a jezdí na koni.
bottom