Kdo jsme

Petra Černá

Petra Černá je ředitelkou školky. Je tvůrcem jejího ideového zaměření. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu v oboru parazitologie, své pedagogické vzdělání získala studiem učitelství 2. stupně ZŠ, gymnázia a předškolní a mimoškolní pedagogiky.  Ve školkách připravovala mj. přírodovědné programy pro děti, působila jako lektorka dramatické výchovy,  výtvarné výchovy a keramiky.  Je absolventkou kurzu kritického myšlení, MBTI, kurzů Čteme s nečtenáři, Výchovy ke ctnostem a v současné době obohacuje svůj přístup k dětem, lidem i světu díky pedagogice Franze Ketta. Je mámou tří dcer. Ráda pobývá v přírodě na chalupě na polosamotě se psem, kočkami, bylinkami a dobrými lidmi :).

Sylvie Tomsová

Sylva je provozně- administrativní podporou a paní hospodářkou v našem týmu. Je nesmírně milá, klidná a spolehlivá, má ekonomické vzdělání, zkušenosti s vedením agendy administrativy i s pozicí osobní asistentky a sekretářky, má výborné organizační schopnosti, kladný vztah k dětem i ke zvířatům. Baví ji cestování a být maminkou svému synkovi, který chodil také ještě nedávno do Rybičky :).

Dana Kettnerová

Dana absolvovala speciální pedagogiku na VŠ v Hradci Králové. Pracovala v Dětském integračním centru a ve Speciální mateřské škole. K dětem má a měla vždy blízko, snaží se je provázet a rozvíjet při poznávání okolního světa. Vedla sportovní kroužky a podporovala tak děti v přirozeném a zdravém pohybu. Ráda tráví volný čas v přírodě s batohem na zádech či na kole.

Jitka Vinklerová

Jitka vystudovala zoologii na PřF UK. Je maminkou tří dětí. Pracovala pro neziskovou organizaci Ekodomov jako koordinátor environmentálních programů pro školy a školky. Ráda provází své děti na výpravách do přírody. Zajímá se o badatelsky orientované vyučování, které vede k podpoře přirozené zvídavosti. Aktuálně studuje posledním rokem předškolní a mimoškolní pedagogiku na vyšši odborné škole. V Rybičce působí jako paní učitelka a vede také kroužek přírodovědců a badatelů.

Milada Kuncová

Milada vystudovala střední zahradnickou školu, má ráda přírodu a děti, ráda jezdí na kole a chodí do hor. Aktivně se věnuje dětem při mimoškolní činnosti, pořádá různé tvořivé dílny, je nesmírně milá, empatická a kreativní. Je maminkou 4 dětí.

Johana Böhmová

Vystudovala střední pedagogickou školu.  Zpívá a hraje na housle v Příbramské filharmonii. Má ráda malé děti a jejich nadšení, když objevují svět. Ráda chodí po horách, ochutnává a zkouší vařit jídla z různých koutů světa.

Anna Svobodová

Ani studuje na PedF UK učitelství pro první stupeň se zaměřením na angličtinu. Zároveň je studentkou Konzervatoře Jaroslava Ježka, hraje na basovou kytaru. Aktivně vede nejmladší děti ve skautu, ochotně pomáhá své mamce ve škole. Prostředí Rybičky zná, pomáhala tam s přípravou aktivit pro příměstský tábor. Má dvě potkaní slečny Dizzy a Bublinu, rodinného psa Donnyho a tři mladší sourozence.

Sára Koubská

Sára je studentkou Učitelství pro první stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň je spolu-vedoucí skautské družiny Concordia v Kutné Hoře, kde funguje jako výtvarný člen týmu. Když není mezi dětmi, svůj volný čas věnuje hraní na klavír, kreslení, malování nebo modelování. Dva roky studovala v Anglii na škole Alcester Grammar School, kde maturovala z předmětů Art, Photography a Psychology.
bottom