Připravujeme

Zápis na nový školní rok - bude probíhat v měsíci březnu 2019 a Letní školku

Letní školka bude probíhat v termínech 8. - 12.7., 15. - 19.7. (tento týden bude anglicky formou her, pohádek a divadla s paní lektorkou MgA. Janou Šulcovou), 22. - 26.7., 29. 7. - 2.8.

 


 
bottom