Zápis z třídní schůzky

Zápis z třídní schůzky

konané 4. září 2017

Zápis z třídní schůzky

pondělí 4. 9 . 2017, 17:30 h

 Přítomni:             Mgr. Petra Černá, Mgr. Barbora Slámová, Milada Kuncová, Mgr. Julie Čiháková, Mgr. Lenka Friedbergerová, Sylvie Tomsová, Bc. Zuzana Bartáčková, rodiče dle přiložené prezenční listiny

Zapsala:              Lenka Friedbergerová

 

Osnova:

1)      Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školky

2)      Filosofie a vybavenost školky

3)      Organizační podmínky, školní řád a ŠVP

4)      Provozní informace – vstup do budovy, rezervační systém, stravné, školné, úrazové poj.

5)      Grantová dotace MPSV, OPZ

6)      Dny všední a sváteční – oslavy, slavnosti, narozeniny

7)      Darovací smlouvy

8)      Zájmové kroužky

9)      Možnost spolupráce se školkou

10)   Nabídka ostatních aktivit – program zoubky, jóga s dětmi

11)   Harmonogram školního roku 2017/2018

 

Program:

 

1) Přivítání rodičů , představení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školky

Ředitelka školky: Mgr. Petra Černá

Tel.:        +420 734 179 878
+420 221 95 1080

Email:     petra.cerna@natur.cuni.cz

 

Pedagogičtí pracovníci:

Třída Koníků:  Mgr. Julie Čiháková a Bc. Zuzana Bartáčková

Třída Žabek: Mgr. Barbora Slámová a Milada Kuncová

 

Hospodářka školky: Sylvie Tomsová

Tel:         +420 221 95 1080

Email:     sylvie.tomsova@natur.cuni.cz

 

Koordinátorka a finanční manažerka projektu MPSV OPZ: Mgr. Lenka Friedbergerová

 

2) Filosofie školky a její vybavenost

 • Přírodovědná orientace vedení práce s dětmi založená na rodinném principu a individuálním přístupu k dětem
 • K dispozici přírodovědná dílna, keramická dílna, zookoutek, zahrádka, možnost návštěv botanické zahrady
 • Nízký počet dětí ve třídách

 

3) Organizační podmínky, školní řád, školní vzdělávací plán

a) organizace dne, příchody a odchody dětí

Provozní doba školky 8:00 – 17:00

Příchod dětí 8:00 - 8:30 hodin

Velmi prosíme rodiče, aby ranní včasné ranní příchody respektovali. Paní učitelky začínají v 9 ranní program a je důležité, aby si předtím děti pohrály. Všichni zajisté pro děti chceme školku s plnohodnotným vzdělávacím programem a ne „hlídací klub“. V 8:45 bude školka uzavřena a od 9 hodin bude nutné zvonit na ředitelnu.

Odchody dětí max do 17h. Prosíme rodiče, aby s dětmi do 17 hodin opustili budovu. Ta se v 17:05 zamyká. Opakované pozdní odchody jsou porušením školního řádu.

Režim dne:

 • 8:00 – 9:00 volná hra (ve třídě Koníků od října v  8.10 – 8.45 předškolní příprava)
 • 9:00 – 9:30 ranní kruh, pohybová chvilka
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:30 řízená činnost
 • 10:30 – 12:30 pobyt venku
 • 12:30 – 13:00 oběd ( v případě polodenní docházky vyzvedněte své děti ve 13 hodin)
 • 13:00 – 14:30 odpolední odpočinek
 • 14:30 – 15:00 svačina (od 15 h do 17 hodin možno děti vyzvedávat po spaní)
 • 15:00 – 17:00 volná hra a volně nabízená činnost korespondující s dlouhodobými projekty

Režim týdne ve třídě Koníků:

 • Pondělí: taneční a pohybová průprava
 • Úterý: výtvarná výchova
 • Středa: tvorba v keramické dílně
 • Čtvrtek: hudebně dramatická výchova
 • Pátek: přírodovědně badatelské činnosti v přírodovědné dílně, zooasistence

Pravidelné týdenní činnosti začínají ve třídě Koníků od října; první měsíc je adaptační.

 

Třída Žabek: ve třídě Žabek se činnosti střídají nepravidelně dle aktuálního tématu a potřeb dětí

 

b) Informace k předávání dětí

            Rodiče předávají děti učitelkám osobně (není možné je posílat do šatny z přízemí samotné). Při odchodu ze školky se dítě s učitelkou rozloučí podáním ruky, poté nese za dítě zodpovědnost rodič (apelujeme na rodiče, aby děti nepouštěli samotné na školní zahrádku – dítě musí být vždy pod dohledem).

c) co od rodičů potřebujeme

 • Prosíme rodiče, aby donesli papírové kapesníky
 • Seznam věcí potřebných do školky je k dispozici na http://www.skolkarybicka.cz/provoz v dolní části webových stránek, apelujeme na rodiče, aby všechny věci podepsali stačí iniciály (včetně kartáčku na zuby a pasty)
 • pro mladší děti doporučujeme boty na suché zipy
 • prosíme o to, aby si děti nenosily s sebou do školky žádné hračky, pouze plyšáčka na spaní, školka za donesené věci nenese zodpovědnost a mohou být nebezpečné pro ostatní děti
 • první 14 dní v září budou u tříd krabice s věcmi, které ve školce zbyly z loňského roku – prosíme rodiče, aby si odnesli své věci.

d) jak probíhá vzájemná komunikace rodičů a školky

 • hlavními zdroji komunikace jsou nástěnky (hlavní vedle kuchyně i v šatnách jednotlivých tříd), emaily a web školky
 • k informovanosti o dítěti využívejte rozhovor s paní učitelkou ve třídě, případně s ředitelkou školky (pokud potřebujete delší rozhovor – je dobré se domluvit předem na osobním setkání)
 • informace o stravném, školném a jiných platbách poskytuje paní hospodářka
 • pochvaly, stížnosti a jiné informace směřujte na paní ředitelku    

e) školní řád a ŠVP

 • školní a provozní řád je vyvěšen na nástěnkách a je k dispozici v kanceláři školky, dále ho najdete na webových stránkách školky www.skolkarybicka.cz v sekci Program školky, prosíme pročtěte si, všichni jsme povinni se jím řídit
 • ŠVP je k dispozici v kanceláři školky 

Výňatek ze školního řádu:

 • Nemocnost dětí – prosíme, voďte děti do školky zdravé, učitelka může od rodiče požadovat potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu, rodič je povinen ohlásit vedení školky infekční nemoci dítěte, aktuální změny zdravotního stavu atd.
 • Zookoutek – je možné ho s dětmi navštěvovat po dohodě s paní hospodářkou, nevyndávat zvířata
 • Vyzvedávání dětí – může pouze zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba (pokud vyzvedává někdo jiný než zákonný zástupce, je nutné vyplnit tzv. „Zplnomocnění“ – info a formuláře u třídních učitelek).  

 

4) Provozní informace od paní hospodářky

a) Obecné informace a přístup do budovy

 • rodiče byli seznámeni se vstupním kódem k brance
 • zvonky – prosíme používat přednostně zvonek do tříd (kabinet), ředitelnu v případě, že se nedovoláte do třídy, od 8 do 8:45 bude školka otevřená, po 9:00 zvoňte na ředitelnu
 • vstup do budovy ohlašovat do mluvítka, máme zde nainstalovaný kamerový systém pro větší bezpečnost dětí
 • další provozní informace jsou na nástěnkách, prosím často sledujte
 • parkování u objektu – je určeno pro zaměstnance a obsluhu budovy, v případě potřeby využívejte - krátkodobě při přivádění a odvádění dětí

b) Omlouvání dětí a rezervační systém

 • Omlouvání dětí probíhá prostřednictvím rezervačního systému, dny jsou přednastaveny dle domluvené docházky. Od 4. 9. 2017 již funguje odhlašování dětí a obědů prostřednictvím R-systému. Pokud se omluvíte z docházky u p. učitelky ve třídě či mailem paní ředitelce, je nutné odhlásit se také z R-systému.
 • vaše včasné odhlášení umožní jinému dítěti docházku v daný den
 • Pokud chcete docházku na daný den stornovat (tj. odhlásit oběd a odpolední svačinu lze daný den do 7:30) – pomocí červeného křížku provedete storno rezervace. Dopolední svačina se objednává den předem, proto je nutné dopolední svačinu stornovat včas (např. v pátek v 7:30 se objednává dopolední svačina na pondělí).

Vzhledem k tomu, že kvůli dotaci potřebujeme mít třídy co nejvíce obsazené, fungují místa pro děti jako náhradníky:

 • dítě lze zapsat do docházky i na den, kdy není nastaveno v docházce. Volné místo je zobrazeno v systému. Pokud je dítě napsáno jako náhradník, čeká se na uvolnění místa v docházce jiným dítětem. Jakmile dojde k odhlášení některého z dětí, uvolní se místo v rezervaci pro náhradníka. Automaticky obdržíte e-mailovou zprávu, že rezervace byla splněna. Neuvolní-li se místo pro náhradníka do 17. hodiny předešlého dne, náhradníci jsou ze systému pro následující den automaticky smazáni (o vymazání ale nebudete informováni). Je rovněž možné se dodatečně přihlásit mezi 17. Hodinou předešlého dne do rána příslušného dne do 7:30, leč zájemce již není veden ve frontě jako náhradník. Do R-systému se lze zapsat jako náhradník předem (s až 8 týdenním předstihem). Školka může rezervaci náhradníka z vážných provozních důvodů zrušit. 

c) Stravování, změny cen stravného od 4. 9. 2017

 • Vzhledem k tomu, že strava kvalitativně nevyhovovala potřebám dětí, přistoupili jsme ke změně dodavatele stravy. V současné době spolupracujeme s firmou Martiny manufaktura. Firma používá k přípravě stravy sezónní potraviny z lokálních zdrojů. Doufáme, že se kvalita stravy pro děti výrazně zlepší. S tím ale souvisí zdražení stravného a zavedení dovozného.
 • Aktuální ceny stravného: ranní a odpolední svačina 12 Kč, oběd 45,50 Kč, dovozné 10,50 Kč (10,50 Kč na dítě/den – platí se vždy dle nastavených dnů docházky – i při odhlášení stravy). Dovozné platí i náhradníci, a to v případě, že dítě přihlásí a potom odhlásí. Pokud by se dovozné výjimečně dublovalo, přeplatek bude použit na nákup ovoce, zeleniny a kvalitních šťáv. Celkem tedy cena denního menu činí 80 Kč; platby bezhotovostně dle smlouvy vždy do 10. dne předešlého měsíce na účet.
 • Jídelníčky jsou k dispozici na webu a na hlavní nástěnce vedle přípravny jídla
 • Obědy je nutné odhlásit na daný den nejpozději do 7:30 hodin ráno, jinak je s obědem v systému počítáno (stravu lze v první den odebrat po předchozí domluvě)
 • V rámci dovozu ranní svačiny předešlého dne v poledne je tato svačina placena při odhlášení stravného na následující den po 7:30 hodině ranní – svačinu lze po předchozí domluvě schovat první den absence, je-li v podobě pribináčku, přesnídávky apod.
 • Termín úhrady stravného je uveden ve Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání a péče
 • Vyúčtování se provádí čtvrtletně, přičemž dochází k refundaci přeplatku za neodebranou stravu, pokud není dohodnuto jinak (např. převedení zůstatku do dalšího období, pokud dítě pokračuje v docházce)
 • Dopolední svačina je dovážena do školky vždy den předem, proto bohužel při neodhlášení minimálně dva dny předem propadá a bude nutné ji uhradit.

d) Školné a jeho platby

Platby školného provádějte dle smlouvy. Věnujte prosím pozornost uvedenému splátkovému kalendáři.

e) Úrazové připojištění dětí a jeho platby

 • vzhledem k přírod. charakteru má školka navíc připojištění, platí na cestě do školky, ve školce i na cestě zpět domů a sčítá se s dalším pojištěním dítěte
 • jednorázově na celý rok dle docházky dítěte
 • plná docházka dítěte cena: 840 Kč, 3 dny v týdnu: 560 Kč, 2 dny v týdnu: 420 Kč, náhradníci 420 Kč
  • úhradu provádějte bezhotovostně do konce měsíce září na úč. č. 38533021/0100, vs 500914823, do poznámky uveďte jméno dítěte

5) Grantová dotace MPSV

Podařilo se nám získat dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost, doba trvání projektu od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. S tím souvisí:

 • Ve školce je zaveden čipový systém na sledování docházky dětí; prosíme rodiče, aby děti pravidelně při příchodu do školky čipovali; podrobné informace o systému čipování poskytne hospodářka školky Sylvie Tomsová. Finanční prostředky jsou přidělovány zpětně na základě docházky dětí, proto apelujeme na rodiče, aby své děti pravidelně čipovali a včas odhlašovali z rezervačního systému, aby se mohli přihlásit náhradníci.
 • Každý podpořený rodič (z každé rodiny je to ten, který má pracovní poměr na UK) musí vyplnit monitorovací list a odevzdat potvrzení o zaměstnání. Monitorovací listy jsou k dispozici u manažerky projektu L. Friedbergerové (vyplňují pouze „noví“ rodiče).
 • Rodiče jsou podpoření pouze v případě, že mají pracovní poměr na UK. Pokud by rodič z jakéhokoliv důvodu pracovní poměr ukončil, je povinen nás o této skutečnosti neprodleně informovat. Rodič v tomto případě ztrácí nárok na místo ve školce.
 • Rodiče budou pravidelně (jednou měsíčně) podepisovat arch, který dokládá docházku jejich dětí.

6) Dny všední a sváteční – slavnosti, svátky, oslavy narozenin atd.

a) Slavnosti

- ve školce rádi slavíme různé svátky a slavnosti, tradiční (advent, velikonoce, masopust atd.) i řadu dalších

Nejbližší připravované slavnosti:

 • 27. 9. 2017 - Václavská slavnost – děti si přinesou z domova kousek zeleniny, který si společně zpracují do společné polévky – poděkování za úrodu a přírodu. Bez účasti rodičů v rámci programu.
 • 3. 10. 2017 - Michaelská slavnost – děti překonávají strach, vydají se na výpravu za drakem a získají jablko, bez účasti rodičů v rámci dopol. programu.
 • 7. 11. 2017 - Martinská slavnostděti společně s rodiči projdou vpodvečer ztemnělou botanickou zahradou s lucerničkami a splní několik úkolů se závěrečným překvapením, prosíme rodiče o spolupráci (občerstvení, lahve na svíčky, úklid po slavnosti apod.)

b) Oslavy narozenin dětí

Denní program je přizpůsoben přání dítěte, v každé třídě bude probíhat určitý „narozeninový rituál“ - ranní kruh s fotoalbem oslavence, rozcvička s padákem, po svačince sladkost na oslavu, řízená činnost přizpůsobena přání dítěte, spaní na patýrku apod.

Prosíme rodiče, aby:

-se cca 3 dny dopředu domluvili s učitelkou, jaká činnost by dítěti udělala největší radost

- donesli několik fotografií dítěte v různém věku,  jeho rodiny, budeme si ráno prohlížet a povídat si o nich (např. sourozenci, prarodiče, rodiče, jak bylo dítě malé atd.)

- aby donesli nějakou „zdravou“ dobrotu (doma upečenou buchtu, muffiny, sušené ovoce, celozrnné sušenky atd.), nenoste prosíme bonbóny, lízátka a dorty s máslovými krémy J

 

c) Skřítek Toník ve třídě Koníků a Žabák ve třídě Žabiček

Postavičky školky, které navštěvují rodiny dětí na celý víkend, který s nimi prožijí, tento víkend je zdokumentován rodiči do kroniky a prohlížen v ranních kruzích s komentářem dětí, které toho byly právě účastny. Prosím v tomto rodiče o spolupráci. Pokud víte, že máte naplánovaný nějaký „akční“ víkend, domluvte se dopředu s paní učitelkou v dané třídě.

 


 

7) Darovací smlouvy

 • školce lze dát dar, formulář darovací smlouvy na webu
 • v případě sehnání sponzora pro školku lze individuálně prodiskutovat s vedením fakulty možnost snížení školného

8) Zájmové kroužky

 • Aktuální nabídka kroužků: výtvarně keramický (pondělí), angličtina (čtvrtek), přírodovědný badatelsko-chovatelský kroužek (středa).  Kompletní nabídku kroužků s přesným popisem a časy najdete na webových stránkách školky. Kroužky budou probíhat od 2. 10. 2017, hlásit se lze již nyní do zaplnění kapacity.

9) Možnost spolupráce se školkou

Možnost spolupráce v mnoha oblastech: při slavnostech a po nich, v péči o zvířátka v zookoutku, při úpravě fotografií, při aktualizaci webu, jako doprovod při akcích školky, při péči o záhonky, v práci na zahrádce, ve vedení velikonočních a vánočních dílniček, při exkurzích, možnost pohovořit o své práci před dětmi atd. … fantazii meze neklademe a budeme rádi za jakýkoliv podnět z Vaší strany . Rádi bychom rozvíjeli naši přírodovědnou dílnu, budete-li mít nějaké zajímavé exponáty (hnízda, peříčka, kameny, vejce, lebky, semena, zub, paroží, křídla vážky, svlečku pavouka apod.), které můžete věnovat jako exponát ke zkoumání, budeme rádi.

 

10) Nabídka ostatních aktivit

a) program zoubky

V případě 2/3 zájmu rodičů zajistíme do školky program „Zoubky“. Program spočítám v tom, že budou děti cca 4 – 6 za rok navštěvovat odborníci, kteří jim hravou formou vysvětlí, jak si správně čistit zuby, co zdravého jíst, aby se zoubky nekazily atd. Cena je 300 Kč.

b) jóga s dětmi – Síta Rojová

Plánujeme 4 x ročně ranní cvičení jógy pro děti s výbornou a usměvavou paní lektorkou Sítou. Hradí školka. V tyto dny nabídneme odpolední lekci jógy pro rodiče s dětmi a večer pro dospělé– doporučujeme, paní lektorka Síta Rojová je výborná, vede kurzy pro učitelky MŠ, vede kurzy jógy všech věkových skupin v Prachaticích a nejblíže má právě k dětem. Vyzkoušejte, počet míst bude omezen. Odpolední lekce hradí rodiče.

c) logopedické vyšetření – 17. 10. 2017

Pro zájemce proběhne v termínu 17. 10. 2017 logopedické vyšetření dětí.  Doporučujeme. Tabulka pro zápis na vyšetření bude k dispozici ve třídě.

11) Harmonogram školního roku

 • Začátek školního roku: 4. 9. 2017
 • 28. 9. 2017  je státní svátek, následuje pátek 29. 9. 2017 – ve třídách bude k dispozici tabulka zjišťující zájem rodičů o docházku v tomto termínu – v případě nízkého zájmu rodičů bude omezen provoz školky
 • Podzimní prázdniny:

čtvrtek 26. 10. – normální provoz

pátek 27. 10. – není provoz

 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (včetně)

poslední den před Vánoci pátek 22. 12. 2017 – zkrácený provoz do 13 hodin

provoz školky začíná ve středu 3. 1. 2018.

 • Jarní prázdniny:  5. 2. – 11. 2. 2018 – není provoz
 • Velikonoce:

Zelený čtvrtek – 29. 3. 2018 – zkrácený provoz do 15 hodin

 • Děkanský den

19. 4. 2018 – není provoz, zaměstnanci školky mají kurz první pomoci

 • Konec školního roku – 30. 6. 2018

pátek 29. 6. 2018 – zkrácený provoz do 13 hodin

Začátek nového školního roku – pondělí 3. 9. 2018

 

Nejbližší akce ve školce:

27. 9. – Václavská slavnost – pečení chleba, vaření polévky

3. 10. – Michaelská slavnost

12. 10. – divadlo Lala ve školce

17.10. – logopedické vyšetření dětí

7. 11. – Martinská slavnost – odpolední a podvečerní účast rodičů

8. 11. – návštěva divadla Minor, představení zahrada

12. 12. – divadlo p. Vondráčka ve školce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 6.9.2017
bottom