Zápis na nový školní rok 2023 / 2024

Zápis na nový školní rok 2023 / 2024

probíhá v měsíci březnu. Veškeré informace, kritéria přijímání dětí do školky, formulář žádosti a lékařského posudku naleznete již nyní na našich web stránkách v rubrice provoz dole.

Zápis probíhá od 1. do 31.3.2023 do 12 hodin.

  • 26.1.2023
bottom