Zájmové kroužky a aktivity na říjen - prosinec 2019

Zájmové kroužky a aktivity na říjen - prosinec 2019

již známe lektory a dny konání. Hlásit se můžete již nyní!

Výtvarná a keramická dílna pro děti - úterý, vede Štěpánka Apetaurová a Ondřejka Černá

Keramická dílna pro rodiče a děti - úterý, vede Ondřejka Černá

Přírodovědci a badatelé (4-6 let,6-9 let) - středa, vede Mgr. Jitka Vinklerová, Mgr. Petra Černá

Angličtina pro nejmenší, angličtina pro předškoláky - čtvrtek,  vede MgA. Jana Šulcová

  • 27.6.2019
bottom