Keramická adventní dílna

Keramická adventní dílna

se koná 5.12.2016 od 16,30 hodin.

Dílna je určena rodičům s dětmi, zájemci zapisujte se na nástěnku ve školce.

  • 28.11.2016
bottom